Historie hodslavské kopané

Začátky organizované kopané v Hodslavicích spadají do roku 1924, kdy byl založen Sportovní klub Hodslavice-kopaná. Mezi zakladateli sportovního klubu byli bratři Bartoňovi- Dominovi, kterých bylo šest. Dále bratři Bartoňovi-Stavovi, Vladimír Merenda-Špeta ,bratři Kudělkovi-Pepánkovi a Bohuš Matalík, Ondřej Rýdl, Bohuš Havlíček, Ondřej Toman a další. První fotbalové hřiště bylo na Hromádkově zahradě i s jabloní uprostřed hřiště. Bohuš Havlíček pak dal na nové hřiště v Křižanových potocích i pozemek. Na tomto hřišti se hrálo až do roku 1938. 

Sportovní klub Hodslavice byl organizován ve Slezské župě fotbalové a hrál s Novým Jičínem, Frenštátem pod Radhoštěm, Kopřivnicí ale také s mužstvy s Ostravska, Vsetínska i Hané. V roce 1939 za okupace se sportovní klub rozpadl, ale svoji činnost zahájil hned v roce 1940. Začalo se hrát na hřišti na Léše, v místech, kde je nyní hangár autoopravny. Zde se hrálo jen krátkou dobu a nové hřiště bylo vybudováno za Fojtovou stodolou. Ani toto hřiště nebylo ideální, proto tehdejší předseda klubu František Janyška z Hostašovic pronajal pozemek od Jana Turka (č.21). Na tomto místě je fotbalový stadión doposud. Jako šatny sloužily dřevěné tzv. finské domky v prostoru nynějšího domu Jaroslava Kafky. 

V padesátých letech byla prováděna úprava fotbalového hřiště, většinou brigádnicky. Akce byla ukončena v roce 1955 slavnostním otevřením, které se konalo 4. září. V roce 1958 byla výstavba šaten dle projektu ing. Vladimíra Hromádky. Zároveň probíhaly další úpravy hřiště, kdy se hřiště vyrovnávalo a odvodňovalo. Výstavba hřiště byla ukončena v roce 1961. V roce 1991 - 1993 byla zbudována nová travnatá plocha a byla prováděna rekonstrukce šaten. 20. října 1993 byla Tělovýchovná jednota Hodslavice, včetně fotbalistů oficiálně zaregistrována u ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení. Zásluhou stovek odpracovaných hodin byla do července 1994 dokonale připravena hrací plocha, včetně osazení branek, ochranného zábradlí, hlavní brány a oplocení. Byla rekonstruována budova šaten, ve které je umístěn i bufet. Vybudována byla i venkovní terasa s posezením. V roce 2006 bohužel byl v Hodslavicích na nějaký čas fotbal přerušen. Po 4. letech se do Hodslavic opět vrací fotbal, jenž byl z nejasných důvodů přerušen. 

O zachování fotbalu v Hodslavicích se snažil nově vytvořený tým, který založili Josef Turek, Pavel Kudělka, Ondřej Kudělka a Pavel Hromádka. Tento nově vytvořený tým si dal název Fotbalový Klub Hodslavice, jenže bývalé vedení TJ Hodslavice nám zakázalo hrát pod hlavičkou naši obce. Aby však úsilí, které jsme dali do obnovení fotbalu v naší obci nepřišlo na zmar, přijali jsme proto nabídku z Životic u Nového Jičína a zaregistrovali jsme se pod jejích hlavičkou. Další dvě sezóny jste nás mohli vidět jako tým Životice/Hodslavice/ . Proto nezbývá než poděkovat starostovi Životic panu Pavlu Hasalíkovi, který nám umožnil po dva roky hrát fotbal pod názvem Životic. Díky velké snaze Pavla Kudělky - Melchara a Josefa Turka se po dlouhých čtyřech letech fotbal do Hodslavic vrátí. Takže již od této sezóny 2010/2011 navážou Hodslavice na svou dlouholetou fotbalovou historii.


Převzato z knihy: Čtení o Hodslavicích.
Doplnil: Ondřej Kudělka, DiS.