Fanouškům a fotbalové obci

V průběhu tohoto týdne jsme obdrželi dopis od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, na základě kterého jsme byli vyrozuměni, že našemu fotbalovému klubu se přiděluje dotace určená pro mládež. O tuto dotaci bojovalo bývalé vedení fotbalového klubu během celého loňského roku, neboť rozvoj mládeže byla vždy jedna z hlavních priorit a zároveň bylo snahou vytvořit mladým fotbalistům ty nejlepší možné podmínky pro zlepšení jejich fotbalových dovedností
a schopností. Věříme, že takto získané peněžní prostředky pomohou s výchovou a vývojem fotbalové mládeže a i s pomocí těchto zdrojů zůstane dále mládežnický fotbal v Hodslavicích zachován.

Stejně tak bývalé vedení neustále usilovalo o zlepšení fotbalového prostředí v naší obci, což se mimo jiné projevilo opravou střídaček, instalací nové záchytné sítě a zejména poté nákupem nové světelné tabule, na jejíž pořízení se podařilo sehnat finanční prostředky od sponzorů především ze zlínského kraje, ale také od ostatních fotbalových nadšenců, kteří tím projevili neobyčejný zájem o renesanci sportu v naší malebné obci. Věříme také v to, že tato světelná tabule bude sloužit nejen pro mužský fotbal, ale i pro fotbal mládežnický.

Výsledky naší pracovitosti, zarputilosti a neúnavné snahy a touhy dotahovat věci do zdárného konce vyústily v získání peněžních prostředků pro mládež a také v pořízení světelné tabule. Veškeré výše uvedené výstupy naší práce budou tímto námi předány do rukou nově zvoleného vedení fotbalového klubu.  

    

 

Vedení FK Hodslavice rezignovalo, stejně tak trenér Cacek!

Dne 22.02.2019 proběhla valná hromada FK Hodslavice, na které odstoupilo vedení klubu Pavel Kudělka, Josef Turek a Ondřej Kudělka. Společně s rezignaci vedení rezignoval na post trenéra také Stanislav Cacek. Dovolte nám, abychom Vám vysvětlili důvody ony rezignace. Prvotním impulzem byly problémy již na jaře loňského roku, kdy někteří hráči namísto příkladného přístupu k tréninku a k samotným zápasům řešili bez jakékoliv respektu některá rozhodnutí trenéra. Ať již byla tato rozhodnutí správná či nikoliv musí být ze strany všech hráčů patřičně respektována. Samotní hráči a zejména pak jejich přístup k fotbalu by měl být tomu odpovídající a také tito hráči by měli být vzorem pro všechny mladé začínající fotbalisty, jejichž základna je v současné době v Hodslavicích významná. Respekt k samotnému fotbalu a s tím související pokora vůči všem je primární záležitostí každého fotbalisty, a to bez rozdílu věku.

Na naše rozhodnutí měla vliv i lživá a zavádějící informace, o které jsme se dozvěděli v průběhu tohoto týdne, kdy jsme byli nařčeni, že jsme údajně obdrželi částku ve výši 250.000 Kč. Vzhledem k tomu, že tato informace spatřila světlo světa v době, kdy se zrovna mělo rozhodovat o přidělení dotace pro fotbalový klub, zdá se být ono lživé obvinění uměle a zejména účelově vytvořené. Tomu odpovídá i průběh zasedaní valné hromady, kdy na základě této lživé informace bylo současné vedení fotbalového klubu nařčeno ostatními členy valné hromady, že jimi předložená zpráva o hospodaření fotbalového klubu podává zavádějící informace a že její závěry se nezakládají na skutečném stavu věci a že by mohly být nějakým způsobem zkresleny. Všichni členové valné hromady byli vždy seznámeni se všemi skutečnostmi a konkrétními okolnostmi, a dokonce všem byly předloženy důvody a důkazy, které tuto lživou informaci zcela a nepochybně vyvrátili.

S ohledem na to, že bez potřebné důvěry a také podpory a pomoci ostatních členů klubu nelze fotbal i na takové úrovni dále poctivě provozovat, bylo ze strany vedení a realizačního týmu učiněno zásadní rozhodnutí, které jsme s čistým štítem a těžkým srdcem museli vykonat.

V závěru bychom se chtěli za celý realizační tým omluvit všem zejména poté našim příznivcům, že jsme museli toto rozhodnutí učinit, nicméně věříme, že bude naše rozhodnutí z Vaší strany respektováno a že jsme v této zprávě dostatečně objasnili důvody naší rezignace. Děkujeme Vám za dlouholetou podporu, přízeň a propagaci fotbalu v Hodslavicích a nově zvolenému vedení fotbalového klubu přejeme tímto hodně zdaru a všichni pevně věříme, že se postarají o zachování fotbalu v Hodslavicích, v tuto dobu bohužel jedinému aktivnímu sportovnímu klubu v samotné obcí a tím budou dále přispívat k dobrému jménu obce Hodslavice.